Productinspectie

Lange tijd is de nauwkeurigheid van de bewerkingsmachine aangehouden als maatstaf voor de product-nauwkeurigheid, waarbij productmetingen beperkt en/of enkel voor interne procescontroles worden uitgevoerd. Doordat de gestelde (geometrische) eisen steeds hoger worden, behoort het opleveren van een meetrapport op basis van een gekalibreerd meetmiddel steeds meer tot de standaard leveringsomvang.

Van Dongen Engineering kan u hier zonder meer in assisteren. Termen als First Out of Tool (FOT), First Article Inspection Report (FAIR) en Parts Production Approval Process (PPAP) zijn voor ons dan ook geen onbekende. Door ons zo flexibel mogelijk opstellen qua werktijden en leveringen, maar ook door desgewenst een stuk logistiek over te nemen, wordt uw werkstroom zo min mogelijk onderbroken.

Zowel voor enkelstuks als voor series bent u bij ons aan het juiste adres.

In beginsel voeren wij alle metingen voor derden uit op onze Zeiss CMM, met uitzondering van metingen waarvoor geldt:

  • dat de afmetingen van het product buiten het meetbereik van onze Zeiss CMM vallen
  • dat de toleranties dusdanig zijn dat meting met de Faro meetarm (FaroArm) toereikend is.
  • dat de meting bestaat uit een 3D scan

In die gevallen maken wij gebruik van onze Faro Quantum 2.5M meetarm (FaroArm).

Werkwijze

Aan de hand van de specificatie(s) in de vorm van tekening(en), CAD model(len) en/of productfoto’s, kunnen wij zeer snel duidelijkheid geven over de mogelijkheden, prijzen en levertijden. Dat kan via telefoon en mail, maar net zo snel maken we een afspraak voor bij ons of bij u op locatie.

Kosten

Naast nauwkeurigheid en levertijd, is een indicatie van de kosten een van eerste vragen die ons gesteld worden bij aanvang van een mogelijke meetopdracht. Hoewel de uiteindelijke kosten in de regel op basis van nacalculatie worden berekend, zijn vaste prijzen uiteraard ook mogelijk. Zeker in het geval van herhaalopdrachten.

De totale kosten worden bepaald aan de hand van 3 componenten:

  • Eenmalige kosten: denk aan het schrijven van meetprogramma’s, lay-out meetrapport, administratiekosten enz.
  • Instelkosten: kalibreren tasters, klaarzetten meetopstelling, eventuele transportkosten.
  • Meetkosten: uitvoering daadwerkelijke meting

Dit alles te allen tijden in overleg met u als klant.