Remschijven / Remtrommel- Meting

De remschijven / remtrommel-automatisering zijn zo ontworpen dat ze in het productieproces kunnen worden geïntegreerd.

De meetautomatisering kan worden uitgerust met een eigen band, draaistation of hefplateau voor het toevoeren en verwijderen van componenten. Op aanvraag, levering met DMC-camera, n.i.O. Markeersysteem, automatische masteraanvoer en interfaces voor verwerkingsmachines en / of robots mogelijk.

De basis is zo ontworpen dat verschillende componenten kunnen worden gemeten door een veilige en eenvoudige ombouw / omschakeling van de afzonderlijke meeteenheden.

Remschijven meetautomatisering

  Uitgevoerd werk

 • Diameter
 • Diameter
 • Oppervlakte speling
 • Rondloop
 • Afstand
 • Paralleliteit
 • Rechtheid
 • Oppervlakte ruwheid

Remschijven meetautomatisering met elektronische meettechnologie

De automaten van de remschijven zijn in de basis ontworpen voor verschillende varianten van remschijven. De aanpassing vindt plaats via een aantal uitwisselbare eenheden: meetelementen met elektronische meettasters, die kunnen worden aangepast aan de verschillende meetposities en een elektrisch verstelbare band. De operator wijzigt de meetautomatisering in het retrofitplan en na kalibratie kan een nieuwe remschijf worden gemeten.

De remschijf wordt afgezet op de invoerband van het vorige station. Na vrijgave wordt het component in de DMC-code lees / draai-eenheid ingevoerd en gestopt. Hier wordt de remschijf opgetild, de DMC-code gelezen en opnieuw 180 ° op de riem opgelegd. Na transport en stoppen in de meetinrichting wordt de remschijf door de roterende hefinrichting in de meetpositie opgetild, wordt de temperatuursensor afgegeven en wordt de meetwagen in de meetpositie naar voren bewogen. De componenttemperatuur wordt gemeten en na het terugtrekken wordt de draaiaandrijving gestart en worden de meetelementen in positie gebracht. De dynamische meting vindt plaats en na de berekening worden de meetresultaten op het scherm weergegeven en opgeslagen op de computer. De roterende aandrijving wordt gestopt en alle meeteenheden worden gereset nadat de band is afgezet. Bij een n.i.O. Meting, zal een tweede meting worden uitgevoerd. Na het meetresultaat wordt de remschijf naar het volgende station verplaatst en draait & wordt n.i.O. gemarkeerd. Bij een n.i.O. meting die is gemarkeerd wordt deze via een n.i.O. band verwijderd. Bij een i.O. meting wordt 180 ° teruggedraaid en doorgestuurd naar het volgende station voor overdracht.

De kalibratie gebeurt automatisch via de instelmaster. De kalibratietijd kan vrij worden ingesteld in de software, na het verzoek wordt de instelmaster naar de overdrachtspositie verplaatst en overgenomen door de roterende hefinrichting. De kalibratiecyclus wordt automatisch uitgevoerd zoals beschreven onder Meten.

 

Van Dongen Engineering
Dorser 1, Someren
The Netherlands

+31 493 - 490 234
Stuur een email

  Meer informatie

  Meer informatie. Hebt u meer informatie nodig over een specifiek product of onderwerp? Dan kunt u dit document invullen en ons uw vraag (vragen) toesturen. Wij danken u voor uw vertrouwen en helpen u graag bij het oplossen van uw taak.

  Lees in onze Privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.