Differentieelhuis meting

Door het speciale ontwerp van onze pneumatische meettechniek kunnen wij u een meettoestel met een hogere nauwkeurigheid aanbieden.

Differentieelhuis meetautomatisering met meetdoornen met kleine geleidingsdiameter. Door het grote meetbereik van de afzonderlijke meetpunten kan een grote ondermaat van het meetlichaam worden bereikt, zodat rekening wordt gehouden met nog grotere toleranties van vorm en positie en de componenten nog eenvoudiger ingevoegd kunnen worden. Door middel van linearisatie kunnen kleine toleranties in de gaten gelijktijdig met optimale nauwkeurigheid worden gemeten.

Differentieelhuisautomatisering

  Uitgevoerd werk

 • Diameter
 • Diameter
 • Oppervlakte speling
 • Rondloop
 • Afstand
 • Coaxialiteit
 • Rechtheid
 • Kogeldiameter
 • Pneumatisch / Elektronisch

De meetautomatisering voor differentiële behuizingen met een combinatie van pneumatisch- elektronische meettechniek.

Het onderdeel wordt op de oplegpositie geplaatst. Na het loslaten (start) wordt de meetprocedure gestart en automatisch uitgevoerd. Het onderdeel wordt vanaf de oplegpositie met de bediening van de meetautomatisering overgenomen en in meetpositie geplaatst. De meetlucht wordt ingeschakeld en de eerste metingen worden uitgevoerd. Na aflevering van de kogelmeeteenheid wordt het onderdeel geroteerd en worden de verdere metingen uitgevoerd. Wanneer alle statische en dynamische metingen zijn uitgevoerd en geëvalueerd, worden de meetresultaten op het scherm weergegeven en op de computer opgeslagen. Het component wordt teruggedraaid, de meeteenheden gaan in de rustpositie en het component wordt teruggebracht naar de overdrachtspositie. De differentieelbehuizing kan worden verwijderd.

De kalibratie gebeurt handmatig via de instelmaster MIN. De kalibratietijd kan vrij worden ingesteld in de software. Na het verzoek wordt de instellingsmaster op het voorrek geplaatst, herkent het meetapparaat de instellingsmaster en wordt de kalibratiecyclus automatisch uitgevoerd. Na de verwijdering kan verder worden gemeten.

 

Van Dongen Engineering
Dorser 1, Someren
The Netherlands

+31 493 - 490 234
Stuur een email

  Meer informatie

  Meer informatie. Hebt u meer informatie nodig over een specifiek product of onderwerp? Dan kunt u dit document invullen en ons uw vraag (vragen) toesturen. Wij danken u voor uw vertrouwen en helpen u graag bij het oplossen van uw taak.

  Lees in onze Privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.