Uitgangswiel / uitgaande as meting

Aandrijfas Meetautomatisering / meetstation – pneumatische meettechniek

Aandrijfas Meetautomatisering voor verschillende varianten van de uitgaande as. De operator kan het meetstation snel ombouwen in de verschillende aandrijfassen via verwisselbare eenheden.

De aandrijfassen worden over de portaallader van de verwerkingsmachine op de vooropslag geplaatst, nadat het beschermingsgebied is verlaten, wordt het meetproces automatisch gestart. De meetlucht is ingeschakeld, de centreerpunt en de meetschuif worden in positie gebracht. Na het starten van de roterende aandrijving wordt de dynamische meting gestart. Na de berekeningen worden de meetresultaten op het scherm weergegeven, opgeslagen op de computer en uitgevoerd via de interface. De meeteenheden worden gereset, roterende aandrijving en meetlucht worden uitgeschakeld en de aandrijfas kan worden overgenomen door de portaallader.

De kalibratie wordt automatisch uitgevoerd via instelmaster MIN. De kalibratietijd kan vrij in de software worden ingesteld, nadat het verzoek door de portaallader op de producthouders is geplaatst en het meetapparaat de instellingsmaster herkent wordt de kalibratiecyclus automatisch uitgevoerd. Na verwijdering door de portaallader kan er verder worden gemeten.

Uitgangswiel meetapparaat / meetstation

  Uitgevoerd werk

 • Diameter
 • Diameter
 • Oppervlakte speling
 • Rondloop
 • Afstand
 • Pneumatisch / Elektrisch
 • Automatische meting
 • Wisselbaar

Uitgangswiel meetapparatuur / meetstation pneumatisch – elektronische meettechniek

Meetstation voor verschillende varianten van de uitgaande tandwielen met een combinatie van pneumatische en elektronische meettechnologie. De operator kan het meetstation snel ombouwen door de wisseldelen aan de verschillende producten uit te wisselen.

Het component wordt in de voorcentrering geplaatst, nadat het lichtscherm is verlaten, wordt het meetproces automatisch gestart. De meetlucht wordt ingeschakeld, het aangedreven wiel wordt neergelaten over de centreerpunten. De meetkop wordt verplaatst en de draaiaandrijving wordt gestart nadat de meetkop op de juiste plek staat. De dynamische meting vindt plaats en na de berekeningen worden de meetresultaten op het scherm weergegeven en opgeslagen op de computer. De meeteenheden worden gereset, de roterende aandrijving en de meetlucht worden uitgeschakeld en het aangedreven wiel wordt omhoog gebracht voor verwijdering.

De kalibratie gebeurt handmatig via de instelmaster MIN. De kalibratietijd kan vrij in de software worden ingesteld, na het verzoek wordt de instelmaster op de vooropslag geplaatst en herkent het meetapparaat de instelmaster en wordt de kalibratiecyclus automatisch uitgevoerd. Na de verwijdering kan verder worden gemeten.

Uitgangsas meetapparaat / meetstation

  Uitgevoerd werk

 • Diameter vlak 1
 • Diameter vlak 2
 • Hoekigheid
 • Kanteling
 • Diameter van de steekcirkel
 • Diameter - Meetring
 • Pneumatisch
 • Automatische meting
 • Wisselbaar

Uitgangsas meetapparatuur / meetstation – pneumatische meettechniek (voorbeeldfoto’s van de 4-gats-variant)

Op dit meetstation van de uitgaande as kunnen verschillende varianten van de uitgaande as worden gemeten, varianten met 3, 4 of 5 gaten. De operator kan het meetstation snel ombouwen naar de verschillende uitgaande assen middels wisseldelen.

Het component wordt in de voorcentrering geplaatst, nadat het lichtscherm is verlaten, wordt het meetproces automatisch gestart. De meetlucht wordt ingeschakeld, uitgaande as wordt neergelaten over de centreerpunten. De statische meting vindt plaats en na de berekeningen worden de meetresultaten op het scherm weergegeven en opgeslagen op de computer. De uitgaande as wordt omhoog gebracht en en wordt de handmatige meting met de meetring gedaan. Nadat de meetwaarde is overgenomen, wordt de meetlucht uitgeschakeld, wordt het eindresultaat op het scherm weergegeven en opgeslagen op de computer. De uitgaande as kan worden verwijderd.

De kalibratie gebeurt handmatig via de instelmaster MIN. De kalibratietijd kan vrij worden ingesteld in de software, na het verzoek wordt de instelmaster op de voorcentrering geplaatst en herkent het meetapparaat de instelmaster en wordt de kalibratiecyclus automatisch uitgevoerd. Na de verwijdering kan verder worden gemeten.

 

Van Dongen Engineering
Dorser 1, Someren
The Netherlands

+31 493 - 490 234
Stuur een email

  Meer informatie

  Meer informatie. Hebt u meer informatie nodig over een specifiek product of onderwerp? Dan kunt u dit document invullen en ons uw vraag (vragen) toesturen. Wij danken u voor uw vertrouwen en helpen u graag bij het oplossen van uw taak.

  Lees in onze Privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.